Kyoto cafe (1): Xếp hàng mua cà phê ở % ΔRΔBICΔ

% ΔRΔBICΔ – ta hãy đọc là “phần trăm arabica” cho dễ. Cái logo % theo mình biết chính là hình ảnh cành cà phê với hai hạt mọc ra. Còn tên tiệm thực chất chỉ là Arabica. Vì thế, khi đến Kyoto và muốn trải nghiệm cuộc sống nơi này, bạn hãy hỏi đường […]