Saigon cafe (4): Coeverything – quán cà phê của nhớ thương

Có nhiều lúc ta đến một quán cà phê không bởi sự vĩ mô của pha chế, tầm quan trọng của đời sống hay nhất thiết của lối thịnh hành…, ta đến chỉ vì cái cảm giác nhớ thương ở một nơi bình thường. Có nhiều nơi như vậy đối với mình ở Sài Gòn, […]